Rólunk

Szerte a világban elterjedt gyakorlat, hogy az egyetemek minden évben művészeket, írókat látnak vendégül néhány hónapra, egy szemeszterre vagy egy teljes tanévre. A művészek ebben az időszakban együttműködnek az egyetem valamelyik tanszékével, laborjával, kutatási programjával, és saját eszközeikkel reflektálnak erre a folyamatra. Egy műszaki ismereteket nyújtó egyetem esetében az ilyen programok abban is fontos szerepet játszhatnak, hogy erősebb párbeszéd alakuljon ki a tudományos-technológiai fejlődés és a társadalom között. Magyarországon Magyar Nemzeti Bank és a PADME Alapítvány támogatásával a BME indított először ilyen programot azzal a céllal, hogy széleskörű diskurzust inspiráljon az egyetemen folyó tudományos-technológiai kutatásokról és fejlesztésekről, segítse kutatóinak önreflexióját és az egyetemen folyó kutatások szélesebb kulturális-társadalmi kontextusainak megértését, illetve előmozdítsa tudomány és művészet párbeszédét. A programra bármely művészeti ágból lehet pályázni. Az egyetem minden évben két művészt lát vendégül, akik egy általuk választott kutatási témával ismerkednek meg alaposan és azzal összefüggő művet hoznak létre.

Ez a weboldal a BME rezidenciaprogramjához kapcsolódik, itt adunk hírt a pályázati kiírásról, a témavezetőkről, a nyertesekről, a program keretein belül folyó munkáról, és közben bemutatjuk a program szélesebb összefüggéseit: hasonló projekteket a világ minden tájáról, művészet és tudomány összefüggéseinek érdekességeit, a tudományos ismeretterjesztés korszerű eszközeit.

A blogot a BME Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatói szerkesztik és írják.

Projektmenedzsment: Dr. Gács Anna, a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tsz. docense, Dr. Molnár Bálint, a BME Rektori Kabinet kommunikációs csoportvezetője, Dallos Györgyi, a Pro Progressio Alapítvány titkára