Rólunk

Szerte a világban elterjedt gyakorlat, hogy az egyetemek minden évben művészeket, írókat látnak vendégül néhány hónapra, egy szemeszterre vagy egy teljes tanévre. A művészek ebben az időszakban együttműködnek az egyetem valamelyik tanszékével, laborjával, kutatási programjával, és saját eszközeikkel reflektálnak erre a folyamatra. Egy műszaki ismereteket nyújtó egyetem esetében az ilyen programok abban is fontos szerepet játszhatnak, hogy erősebb párbeszéd alakuljon ki a tudományos-technológiai fejlődés és a társadalom között. Magyarországon Magyar Nemzeti Bank és a PADME Alapítvány támogatásával a BME indított először ilyen programot azzal a céllal, hogy széleskörű diskurzust inspiráljon az egyetemen folyó tudományos-technológiai kutatásokról és fejlesztésekről, segítse kutatóinak önreflexióját és az egyetemen folyó kutatások szélesebb kulturális-társadalmi kontextusainak megértését, illetve előmozdítsa tudomány és művészet párbeszédét. A programra bármely művészeti ágból lehet pályázni. Az egyetem minden évben két művészt lát vendégül 10 hónapra, akik egy általuk választott kutatási témával ismerkednek meg alaposan és azzal összefüggő művet hoznak létre. 2023-ban új, 3 hónapos ösztöndíjat indítottunk a Budapest Metropolitan Egyetem művészeti szakjaira járó hallgatóknak, és kísérletképpen egy hónapos ösztöndíjat hiredetünk egy külföldi művésznek is.

Ez a weboldal a BME rezidenciaprogramjához kapcsolódik, itt adunk hírt a pályázati kiírásról, a témavezetőkről, a nyertesekről, a program keretein belül folyó munkáról, és közben bemutatjuk a program szélesebb összefüggéseit: hasonló projekteket a világ minden tájáról, művészet és tudomány összefüggéseinek érdekességeit, a tudományos ismeretterjesztés korszerű eszközeit.

A blogot a BME Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatói szerkesztik és írják.

Projektmenedzsment: Dr. Gács Anna, a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tsz. docense, Dr. Molnár Bálint, a BME Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóságának vezetője, Dallos Györgyi, a Pro Progressio Alapítvány titkára