Pályázati kiírás 2022

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Pro Progressio Alapítvánnyal közösen rezidenciaprogramot hirdet a 2022-es évre művészek számára. A rezidenciaprogram célja a tudományos-technológiai kutatásokról és fejlesztésekről szóló széleskörű diskurzus inspirálása, a kutatók önreflexiójának segítése, az egyetemen folyó kutatások szélesebb kulturális-társadalmi kontextusainak megértése, tudomány és művészet párbeszédének előmozdítása.

A programban a művészetek bármely területén dolgozó két alkotó vagy egy alkotópáros vehet részt. A művészek a program 10 hónapos időszaka alatt a BME-n folyó kutatások közül az egyetem által kiírt témák valamelyikéhez kapcsolódó művet hoznak létre. Ha alkotópáros pályázik, akkor a páros tagjai alkothatnak különböző vagy azonos művészeti ágban, de a programra közös mű tervével kell pályázniuk.

Az alkotói folyamathoz kapcsolódóan néhány workshopot tartanak kutatóknak és diákoknak, amelyek során bevezetik őket a művészeti kreativitás működésébe, beszélgetnek velük a tudományos-technikai fejlesztések művészi reflexiójának szempontairól, a laikus és a szakmai nézőpont viszonyáról.

A 2022-es programra beadott pályázatoknak a következő kutatási témák valamelyikéhez kell kapcsolódniuk (a témák leírását ide kattintva lehet elérni):

 1. Bepillantás az építőanyagok belső világába
 2. Mozgás – művészet
 3. Áramlások szépsége: a flow élmény
 4. Műszaki színtan
 5. Biomechanika
 6. Anyagtan, anyagszerkezet

A pályázatra olyan művészek jelentkezését várjuk, akik:

 • magyar állampolgárok vagy magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek;
 • a művészeti szakma által elismert, rendszeresen publikáló, kiállító alkotók életkori megkötés nélkül;
 • érdeklődnek a kortárs tudományos-technológiai kutatások, fejlesztések, illetve azok társadalmi-kulturális összefüggései iránt.

A rezidens művészek számára a pályázat kiírója a következőket biztosítja:

 • rendszeres konzultációs lehetőséget a témavezető kutatóval, aki a rezidens mentoraként végig támogatja az alkotó folyamatot, laikusok által is érthető szakirodalmat, gyakorlati példákat ajánl a művész figyelmébe, válaszol a kérdéseire;
 • találkozási, beszélgetési lehetőséget a témával foglalkozó egyetemi hallgatókkal;
 • sajtónyilvánosságot a programnak;
 • az elkészült mű bemutatását a szakmai és a nagyközönségnek (a zárókiállításra/installációra/előadásra fordítható maximális összeg a két pályázónak, tételes elszámolással, összesen 2 millió Ft)
 • fejenként havi nettó 150 000 Ft 10 hónapon át.

A pályázat kiírója szállás- és útiköltséget nem tud fedezni.

A pályázaton kiválasztott rezidens művészeknek vállalniuk kell, hogy:

 • alaposan megismerkednek a kutatással, rendszeresen találkoznak a mentorral, diákokkal és a másik rezidens művésszel;
 • a konzultációk, workshopok során támogatják a kutatási-fejlesztési program és a nagyközönség kapcsolatát elsősorban azáltal, hogy segítenek egy olyan kommunikációs stratégia kialakításában, amely figyelembe veszi a laikus közönség előzetes tudását, érdeklődését, várakozásait (ún. design thinking);
 • október végéig olyan új, korábban nem közzétett, nem bemutatott művet hoznak létre, amely kapcsolódik a kutatáshoz, arra reflektál, annak valamilyen aspektusát dolgozza fel;
 • a program tapasztalatairól és az elkészült műről minimum 10 000 karakter hosszúságú szerzői beszámolót írnak, amelyben értelmezik művüknek és a kutatási programnak a kapcsolatát;
 • havi rendszerességgel beszámolnak munkájukról a program internetes felületén (rövid szöveges beszámoló és/vagy fotós vagy videós dokumentáció);
 • részt vesznek két kerekasztal-beszélgetésen a program szervezésében;
 • a programmal kapcsolatos sajtómegkereséseknek eleget tesznek;
 • az elkészült művet az egyetem által biztosított keretek között mutatják be először a közönségnek;
 • a készülő művel más pályázaton nem indulnak;
 • hozzájárulnak, hogy művük dokumentációját, részleteit, reprodukcióit, illetve beszámolójuk szövegét az egyetem online és offline kiadványaiban megjelentesse.

Az elkészült művek szerzői joga az alkotókat illeti meg. A művek további publikációjakor, kiállításakor fel kell tüntetni, hogy a BME Művészeti Rezidenciaprogramja során születtek.

A művészek munkáját a BME kutatói mentorként segítik. A pályázatokat a leendő mentorok előzetesen véleményezik és a művészet és a kreatív ipar területén dolgozó szakemberekből álló zsűri bírálja el. A legszínvonalasabb, legígéretesebb pályázatok kiválasztása a szakmai zsűri kizárólagos joga. A pályázat elbírálásakor a pályázó eddigi munkásságát, a pályázat és a tudományterület kapcsolatának kreativitását és relevanciáját, illetve a tervezett mű megvalósíthatóságát veszik figyelembe.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • a pályázat benyújtásakor más állami ösztöndíjban nem részesülnek;
 • van gyakorlatuk a nem szakmai közönséggel való együttműködésben (pl. nem művészeknek tartott előadások, tanfolyamok, workshopok, kreatívírás-órák);
 • eddigi munkásságukban megjelenik a tudományos-technológiai kérdések művészi reflexiója;
 • nemzetközi együttműködésekben tapasztalatot szereztek, angol nyelvtudással rendelkeznek.

A zsűrinek az elutasított pályázatok esetében nem kell indoklást adnia az elutasítás okairól.

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kérjük e-mailben benyújtani (alkotópárosok esetén a motivációs levél kivételével mindkét művésztől külön-külön):

 • szakmai önéletrajz a végzettség, korábbi és jelenlegi munkahelyek, illetve díjak, ösztöndíjak, rezidensprogramok feltüntetésével és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, művésznév, állandó magyarországi lakcím, email) megadásával;
 • kiállítások, bemutatott művek listája, publikációs lista, vizuális művészetek esetén portfólió vagy link a munkásságát részletesen bemutató weboldalra;
 • a pályázó recepciójának bibliográfiája (recenziók, kritikák, tanulmányok, interjúk jegyzéke; kérjük, hogy ezeknek csak a bibliográfiai adatait adják meg, szövegét ne mellékeljék, pályakezdő alkotók esetén azonban szakmai ajánlás mellékelhető);
 • motivációs levél (3000-5000 karakter), amelyben a pályázó elmondja, hogy számára mi az izgalmas a tudományos-technológiai eredmények művészeti reflexiójában, megjelöli, hogy melyik kiírt témához szeretne elsősorban kapcsolódni, és abban mi keltette fel az érdeklődését, illetve mik az első elképzelései a program során készülő alkotásról, továbbá hogy milyen jellegű konzultációkon, workshopokon tudna segítséget nyújtani a tudósoknak és diákoknak a tudományos-technológiai eredmények korszerű, széles közönséget megszólító kommunikációjához (pl. művészi ábrázolás és technológia viszonya, adatvizualizáció, kreatív írás stb.) (A motivációs levél alkotópárosok esetében lehet közös.)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatra benyújtott adatokat a Pro Progressio Alapítvány kezelheti, a pályázat szervezésében résztvevő munkatársak és szakértők, valamint a zsűri tagjai megismerhetik, valamint hogy amennyiben a pályázó elnyeri az ösztöndíjat, pályázatának szakmai részét a Pro Progressio Alapítvány, valamint a BME nyilvánosságra hozhatja.

A pályázatok .pdf formátumban, elektronikus úton, a rezidensmuvesz@bme.hu e-mail címre nyújthatók be 2022. február 25-től 2022. március 25-ig. A pályázat eredményéről harminc napon belül minden pályázót értesítünk.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kérjük a rezidensmuvesz@bme.hu címre küldeni.

A BME Művészeti Rezidenciaprogram a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) támogatásával valósul meg.

A pályázati kiírás innen tölthető le.