Felhívás a METU művészeti hallgatóinak 2023

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rezidenciaprogramot hirdet a 2023-24-es tanév első félévére a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti Karának hallgatói számára. Olyan művészeti tevékenységet folytató hallgatók pályázhatnak, akiknek 2023 őszén is hallgatói jogviszonya lesz. Pályázni a művészetek bármely területéről lehet (irodalom, vizuális művészetek, zene, színház, médiaművészet stb.). A pályázatra olyan fiatal művészek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kortárs tudományos-technológiai kutatások, fejlesztések, illetve azok társadalmi-kulturális összefüggései iránt.

A Magyar Nemzeti Bank és a Padme Alapítvány támogatásával, a Pro Progressio Alapítvány közreműködésével megvalósuló rezidenciaprogram célja a tudományos-technológiai kutatásokról és fejlesztésekről szóló széleskörű diskurzus inspirálása, a kutatók önreflexiójának segítése, az egyetemen folyó kutatások szélesebb kulturális-társadalmi kontextusainak megértése, tudomány és művészet párbeszédének előmozdítása.

A nyertes pályázó 3 hónapon keresztül havi nettó 100 000 Ft ösztöndíjat kap, és ez alatt az időszak alatt a BME-n folyó kutatások közül az egyetem által kiírt témák valamelyikéhez kapcsolódó művet hoz létre.

Ösztöndíjas időszak: 2023. szeptember 1. – 2023.november 30.

A 2023-es programra beadott pályázatoknak a következő kutatási témák valamelyikéhez kell kapcsolódniuk:

 1. Bepillantás az építőanyagok belső világába
 2. Fraktálok világa
 3. Az elfogyó káosz átmeneti bája
 4. Mesterséges intelligencia, zene és szerzői jog
 5. Részletek és összefüggések
 6. Anyagtan, anyagszerkezet
 7. Biomechanika

A témák leírását lásd itt: https://rezidensmuvesz.bme.hu/bme-rezidensprogram/temak-2023/

A rezidens művészek számára az egyetem a következőket biztosítja:

 • konzultációs lehetőséget a téma vezető kutatójával, aki a rezidens mentoraként támogatja az alkotó folyamatot, laikusok által is érthető szakirodalmat, gyakorlati példákat ajánl a művész figyelmébe, válaszol a kérdéseire;
 • találkozási, beszélgetési lehetőséget a két „felnőtt” rezidens művésszel;
 • az elkészült mű bemutatását a szakmai és a nagyközönségnek a rezidenssel egyeztetett módon és helyen;
 • havi nettó 100 000 Ft ösztöndíjat 3 hónapon át.

A rezidens művészeknek vállalniuk kell, hogy

 • megismerkednek a kutatással, találkoznak a mentorral és a többi rezidens művésszel;
 • az ösztöndíjas időszak végére olyan új, korábban nem publikált, nem bemutatott művet (vagy kidolgozott, prezentálható tervet) hoznak létre, amely kapcsolódik a kutatáshoz, arra reflektál, annak valamilyen aspektusát dolgozza fel;
 • havi rendszerességgel beszámolnak munkájukról a program internetes felületén (rövid szöveges beszámoló és/vagy fotós vagy videós dokumentáció);
 • a programmal kapcsolatos sajtómegkereséseknek eleget tesznek;
 • az ösztöndíjas időszak végén az elkészült művet vagy annak kidolgozott tervét az egyetem által biztosított keretek között mutatják be először a közönségnek;
 • hozzájárulnak, hogy művük dokumentációját, részleteit, reprodukcióit, illetve beszámolójuk szövegét az egyetem online és offline kiadványaiban megjelentesse.

Az elkészült művek szerzői joga az alkotókat illeti meg. A művek további publikációjakor, kiállításakor fel kell tüntetni, hogy a BME Művészeti Rezidenciaprogramja során születtek.

A pályázatokat a művészet és a kreatív ipar területén dolgozó szakemberekből álló zsűri bírálja el a METU Művészeti Karának oktatói és a mentor kutatók véleményének figyelembevételével. A legszínvonalasabb, legígéretesebb pályázatok kiválasztása a szakmai zsűri kizárólagos joga. A pályázat elbírálásakor a pályázó eddigi munkásságát, a pályázat és a tudományterület kapcsolatának kreativitását és relevanciáját, illetve a tervezett mű megvalósíthatóságát veszik figyelembe.

A zsűrinek az elutasított pályázatok esetében nem kell indoklást adnia az elutasítás okairól.

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kérjük:

 • önéletrajz a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, művésznév, állandó magyarországi lakcím, email) megadásával;
 • portfólió az eddigi művekből (interneten elérhető publikált műveknél elég a link);
 • motivációs levél (3000-5000 karakter), amelyben a pályázó elmondja, hogy számára mi az izgalmas a tudományos-technológiai eredmények művészeti reflexiójában, megjelöli, hogy melyik kiírt témához szeretne kapcsolódni (mindenképp olvassák el előtte a téma leírását!), és abban mi keltette fel az érdeklődését, illetve mik az első elképzelései a program során készülő alkotásról;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatra benyújtott adatokat a BME kezelheti és a zsűri tagjai megismerhetik, valamint hogy amennyiben a pályázó elnyeri az ösztöndíjat, pályázatának szakmai részét a BME nyilvánosságra hozhatja.

A pályázatokat pdf-ben, elektronikus úton, a rezidensmuvesz@bme.hu emailcímre kell benyújtani 2023. április 17. éjfélig. A pályázat beérkezéséről három munkanapon belül visszajelzést küldünk. A pályázat eredményéről 2023. május 5-ig minden pályázót értesítünk, a győztes pályázatokat ezt követően mutatjuk be nyilvánosan az alkotók jelenlétében. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kérjük a rezidensmuvesz@bme.hu címre küldeni.