KRAFT Műhely

A KRAFT műhely és a Kortárs reflexiók kurzus

A BME részéről együttműködő partnerek: 

Nagy Márton DLA, egyetemi docens, ÉPK Lakóépülettervezési Tanszék

https://www.lako.bme.hu/projektek/personnel/nagy-marton-dla/

Falvai Balázs DLA, egyetemi adjunktus, ÉPK Lakóépülettervezési Tanszék

https://www.lako.bme.hu/projektek/personnel/falvai-balazs-dla/

Török Dávid DLA, egyetemi docens, ÉPK Lakóépülettervezési Tanszék

https://www.lako.bme.hu/projektek/personnel/torok-david-dla/

Nedeczky Zsolt, doktorandusz, ÉPK Lakóépülettervezési Tanszék

https://www.lako.bme.hu/projektek/personnel/nedeczky-zsolt/

Együttműkődő művészek: 

2023-ban: 

Albert Ádám https://albertadam.com/
Németh Marcell https://nemethmarcell.com
Szabó Ottó https://wwwx.ottoszabo.com/cv-1
Kristóf Krisztián https://kisterem.hu/artists/krisztian-kristof/

2024-ben: 

Majoros Áron https://majorosaron.hu/
Németh Marcell https://nemethmarcell.com
Koós Gábor https://www.gaborkoos.artz
Kristóf Krisztián https://kisterem.hu/artists/krisztian-kristof/
Boros Miklós János https://www.borosmiklosjanos.hu

A KRAFT műhely

A BME Építészmérnöki Karán 2022-ben indult oktatási reform keretében hoztuk létre a Lakóépülettervezési Tanszék KRAFT műhelyét. (A műhelyt Nagy Márton tanszékvezető, Falvai Balázs műhelyvezető, Török Dávid építész és Varga Tamás építész és doktorandusz hallgatóinak közössége alkotja) Az egyetemi képzésben úgy határoztuk meg műhelyünk helyét, hogy a tervezésoktatáson túl, hallgatóinkkal közösen egyfajta kézműves szakmagyakorlás lehetőségeit keressük. Az alkotó kéz és a gondolat kölcsönhatására, az anyagokkal kapcsolatos ismeretek mélyítésére, ezeken keresztül pedig a kézműves építészeti megközelítés lehetőségeinek kutatására fókuszálunk. 

Az iparosított gyártásban előállított termékek megismerése, felfedezése és újraértelmezése az építészet számára kimeríthetetlen inspirációs forrásként szolgál. Az építőiparban rendelkezésre álló megszámlálhatatlan mennyiségű anyag az építész kezében eszközzé válik, hogy felületeket, hangulatokat, részleteket hozzon létre. Célunk a lehetséges felhasználási módok számának tudatos tágítása, az anyaggal történő kísérletezés, új utak keresése.

A műhely tagjai alkotó tevékenységükkel, kutatásaikkal és egyetemi kurzusok keretén belül is keresik az alkalmazott iparművészet, a képzőművészet, a klasszikus kézműves mesterségek és az építészet találkozási pontjait. A meglévő épületállomány megfigyelésével, a kihalóban lévő iparos anyagok bemutatásával és történeti rendszerezésével hiánypótló ismeretanyagot gyűjtünk. Az építőipar még létező mesterségeinek kézműves fogásait vizsgáljuk, amely tudás bár nem akadémikus, mégis meghatározó a kivitelezés és az építésről való gondolkodás során. A kézműipar kortárs lehetőségeit, tendenciáit tárjuk fel műhelylátogatások, manufaktúrák és meghívott alkotók, vendégek segítségével.

Tudatosan keressük a kapcsolatot külsős képzőművészekkel, más művészeti ágak képviselőivel. Egy olyan korban, amikor mindent szabad, és egyre kevesebbet lehet, egyre fontosabb saját elméleti alapállásunk kialakítása: problémafeltárás, majd a problémával kapcsolatban kialakított alkotói válasz megfogalmazása. Építészeti megközelítésünk ezért ma mindennél közelebbi rokonságban áll a képzőművészeti alkotók egyéni kísérleteivel. Célunk, hogy a magyarországi fiatal és középgeneráció művészeivel együttműködéseket alakítsunk ki, és a megismerés segítségével csiszoljuk építészeti látásunkat.

A Kraft műhely a tervezésben, így a tervezés oktatásában is kiemelt jelentőséget tulajdonít a modellkészítésnek, a csinálás és az építés által fejlesztett építészeti gondolkodás elsajátításának. A makettezés azonban nemcsak hasznos tervezésmódszertani eszköz: tárgyak, modellek készítése a felszabadult alkotás örömét is magában rejti. Műhelyünk célja, az építőanyagok, iparművészek, képzőművészek, és a szabad tárgyalkotás megismerésén keresztül a mindannyiunkban rejlő alkotó energiák felszabadítása.

Ólomöntő workshop a kurzus keretén belül 2024.05.06. (AU workshop – Szederkényi Lukács és Ghiczy Dénes Emil doktoranduszaink segítségével)

A Kortárs Reflexiók kurzus

A Kortárs reflexiók kurzus középpontjában a reflektív alkotói gondolkodás áll. A kurzuson társadalmi problémákra adott kortárs alkotói reflexiókkal ismerkedünk meghívott művészek előadásain keresztül. A reflexió jelentése valaminek a visszatükröződése, mely a mi esetünkben egy adott helyzet értelmezése kapcsán a megismerésre irányuló dialógusra utal. A félév célja kisléptékű installációk, tárgyak, részletmakettek készítésével a koncepcióalkotás fejlesztése. Annak érdekében, hogy a féléves munka koncentrált legyen, a kurzus tematikáját – így a reflexió, a dialógus kiindulópontját – három fő pillér határozza meg. Az első a meghívott művészek nyújtotta inspiráció, a második a választott anyag, a harmadik a hely, mint kulturális környezet, ami a kurzust választók aktuális félévének fő tervezési tárgyának helyszíne.

A félév során munkamódszerünk a tárgyalkotás, a makettezés. A választott anyag 2023-ban az acél és a fa volt, 2024-ben a beton és az acél. A kiadott anyagok félévente változnak, összekötik az aktuálisan meghívott művészeinket. A tervezési helyszín, általában a hallgatók féléves építészeti tervezési tárgyával azonos. A kurzus célja e tantárgyhoz kapcsolódóan a reflektív gondolkodás fejlesztése. A féléves munkához választott anyaggal történő ismerkedést egy kisfeladat segíti. A féléves munka zárásaként létrejövő tárgy lehet a tervezési helyszín egy kiemelt aspektusának megismerését illusztráló, vagy a tervezési koncepciót bemutató, vagy egy általános, de aktuális társadalmi, kulturális jelenségre reflektáló háromdimenziós fizikai alkotás, de éppúgy lehet egy, a technikai megoldásokat középpontba helyező részletmodell, vagy szerkezeti részlet. Az alkotások a féléves tervektől független, önálló tárgyakként kerülnek kiállításra a félév végi kipakoláson.

Kristóf Krisztián műhelymunka közben (középen)

Néhány hallgatói munka