Az anyagi világ és a belső érzékelések határmezsgyéje – Hajas Katinka portréja

Hajas Katinka szobrász munkáiban folyamatos párbeszédet alakít ki az alapvető anyagi tulajdonságok és a belső gondolatok, érzelmi tartalmak között, amik éppen foglalkoztatják őt. A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett művész az Anyagtan, anyagszerkezet témához fog kapcsolódni a BME rezidenciaprogramjában.

A művész főként a szobrászat eszközeivel, de nem csak a szobrászat nyelvén próbálja megérteni és analizálni a körülötte és benne működő valóság részleteit. Munkáiban a tükröződés, korrodálódás, erózió, súlypont, mozgás, kopás, nedvszívóképesség adott esetben a mondanivaló központi részét képezik. Ez a szemlélet, ami sokszor műfaji határokat feszeget, külső és belső világunk egységét keresi.

Sokféle anyaggal dolgozott már, külön élvezte a különböző anyagok „nyelvének” elsajátítását. A megismert anyagok tulajdonságai, gondolatai és az érzelmi tartalmak egymásra hatva alakítják ki a műtárgyat az anyagi világ törvényei és a belső érzékelések érzékeny határmezsgyéjén.

Korábban már számos helyen tartott művészeti workshopokat (Ludwig Múzeum, Barcsay Jenő Általános Iskola, Artnesz Képzőművészeti Ügynökség), melyek céljai közé tartozott, hogy a kortárs képzőművészet közelebb kerüljön az emberekhez, és megtalálják benne a helyüket.

Hajas Katinka: Nem baj, ha látszik

A készülő munkától függően gyakran végez kutatómunkát, a kulturális kontextust, technológiai előzményeket megvizsgálva. Ilyen például a Minden napok között című projekt, amit a filmkészítésre való rácsodálkozás inspirált. A kiállítás során munkáit nagyban inspirálták a régi analóg fényképészeti és filmes technikák. Majd később ebből a kiállítási anyagból és gondolatkörből nőtt ki a Mozdulatlan pillanatok I-II., valamint egy koncertkísérő videó (Musica Moralia) mozgóképes anyaga.

Hajas Katinkának vannak földből készült land art munkái, egyensúllyal kapcsolatos munkái és akvarelljei is. A különböző anyagok, médiumok használata mindig más és más kiindulási pontot adott a munkához. A rezidenciaprogram azért vonzó a számára, mert ahogy a motivációs levelében írja, „a tudományos és művészeti együttműködés egy nagyon izgalmas és inspiráló terület.” A program során szeretne a különböző műhelyek és laborok benyomásaira és lehetőségeire hagyatkozni.

Szőnyi Franciska

Kiemelt kép: Hajas Katinka: Kékek