Május – Boruzs Ádám naplója

Nagy izgalommal és örömmel fogadtam az elismerést, ami alapján részt vehetek egy olyan művészeti rezidenciaprogramban, amit a BME indított. Két témában is pályáztam, az Áramlások: Flow élmény és a Műszaki színtan témában. Miután az első találkozásra sor került a BME D épületében, a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken megismerkedtem témavezetőimmel, Dr. Paál Györggyel és Till Sárával, akik nagyon közvetlen és barátságos légkörben fogadtak, majd röviden bevezettek a tanszék kutatási területeibe. Eddigi meglátásom szerint az áramlástan rendkívül sokoldalú, számos lehetőséget hordoz önmagában. A nagy összefüggésrendszerek mellett a különbségek is megmutatkoznak. A különböző témákat más-más kutató boncolgatja magas szinten, ezért igyekeztem a hónapot úgy beosztani, hogy külön-külön részletes ismertetőt kapjak az egyes témákról. Pozitív élményként hatott rám a felismerés, hogy a kutatók többsége közel velem egykorú, nagyon közvetlen és nyitott érdeklődésű. Huzsvár Tamással az ivóvízhálózatok topológiai optimalizálásáról beszélgettünk, de szó esett a művészet és a tudomány kapcsolatáról, valamint a saját munkásságomról is. Egy másik alkalom során Csippa Benjámin tartott nekem bevezetőt a saját kutatási témájába, ami az agyi és koszorúerek artériás véráramlásának numerikus szimulációja, többek között az aneurizmákra is kitért. Sándor Levente és Gulyás András körbevezetett a tanszék laboratóriumába, ami hatalmas élmény volt elsősorban vizuális szempontból, de úgy vélem, munkám létrehozása során fontos szerepet kap majd a laboratóriumi munka.

A Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszékről a témavezetőmmel, Dr. Samu Krisztiánnal a hónapban három alkalommal találkoztunk. Az első alkalommal egy személyes beszélgetés során optikai jelenségekről, a színtévesztésről és egyéni érdeklődési területekről beszélgettünk. A következő találkozót a műtermemben folytattuk, ahol a saját munkáim és Krisztián témái közötti kapcsolatokat részleteztük, és ötleteltünk a műalkotás kiindulópontja kapcsán. A harmadik alkalommal egy átfogó előadást kaptam a vizualizációs eszközökről, ami érintette az analóg és digitális képfeldolgozást és képmegjelenítést, és kitérünk a különböző jelekkel és jelfeldolgozással kapcsolatos tudnivalókra is. 

A májust leginkább az akklimatizálódás jellemezte, az ismerkedés és az élményszerzés. A következő hónapban – miután minden kutatóval konzultáltam – kiválasztom azt a kutatási területet, amely a munkám origója lesz, és amelyet a leginkább össze tudok hangolni a műszaki színtannal.